حمید کریمی
جهت پرداخت وجه به حمید کریمی فرم ذیل را تکمیل کنید.
شماره فاکتور : PL-hamid.karimi-1421
کارمزد شما:
مسولیت ارایه کالا و خدمات به عهده‌ی دریافت کننده وجه می‌باشد و آتی‌پی در این زمینه مسولیتی بر عهده ندارد.
شبکه همراه آتی‌پِی :: آتی‌لینک