دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

شماره فاکتور :

PL-bmsu.ac.ir.no.06-256066

جهت پرداخت وجه به « دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله » فرم ذیل را تکمیل کنید
کارمزد شما:

مبلغ به حروف:


مسئولیت ارایه کالا و خدمات به عهده‌ی دریافت کننده وجه می‌باشد و آتی‌پِی در این زمینه مسئولیتی بر عهده ندارد.