باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

شماره فاکتور :

PL-perspolis-141977

جهت پرداخت وجه به « باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس » فرم ذیل را تکمیل کنید
کارمزد شما:


مسئولیت ارایه کالا و خدمات به عهده‌ی دریافت کننده وجه می‌باشد و آتی‌پِی در این زمینه مسولیتی بر عهده ندارد.